070 - 3831616 | marcel@voor-recht.nl

OVER VOOR-RECHT

Advokatenkantoor voor-recht is opgericht door mr. Marcel Schuckink Kool in 2005. Marcel is sinds 2002 advocaat. Zijn specialisaties zijn o.a. huurrecht, sociale zekerheidsrecht, strafrecht en arbeidsrecht. Daarnaast zet Marcel zich ook in voor de rechten van ideële organisaties, demonstratierecht (vrijheid van meningsuiting) en de rechten van krakers.

Verder neemt hij deel aan het (Haagse) Stadsoverleg, een lokaal platform van verschillende rechtshulpverleners op sociaal gebied, is actief lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, die zich onder meer inzet voor de toegankelijkheid van het recht voor mensen met een laag inkomen en is hij lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ).

Advokatenkantoor Voor-recht houdt kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw, waar tevens vijf andere advocatenkantoren zijn gevestigd. Bij afwezigheid van Marcel Schuckink Kool zal het kantoor door mr. J. van Lunen worden waargenomen.

Mr. Schuckink Kool heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Sociale Zekerheidsrecht (sociale verzekeringen en sociale voorzieningen)
- Huurrecht (woonruimte)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

RECHTSGEBIEDEN

U kunt bij Advokatenkantoor Voor-recht terecht voor verschillende rechtsgebieden. In de kolom hiernaast vindt u de specialisaties van Marcel Schuckink Kool.

Staat uw rechtsgebied hier niet tussen dan kunt u ook gerust contact opnemen met het secretariaat. Zij zullen u dan eventueel doorverwijzen naar een andere advocaat of adviserende instantie.

Wacht niet te lang met het inwinnen van juridisch advies.

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

Marcel is aangesloten bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht. Binnen dit rechtsgebied is hij gespecialiseerd in zaken m.b.t. bijstandsuitkeringen, WW-uitkeringen, toeslagen van de belastingdienst en studiefinanciering (DUO). Bestuurlijke instanties hanteren strikte termijnen. Heeft u een negatieve beslissing gehad op een aanvraag of verzoek dan staat de termijn waarop u in bezwaar kunt gaan in dit besluit genoemd. Wacht daarom ook niet te lang met het inschakelen van juridische hulp.

HUURBESCHERMINGSRECHT

Binnen dit rechtsgebied richt Marcel zich met name op het voorkomen van ontruimingen van huurders. Dreigt u uw huurwoning te moeten verlaten omdat u huurachterstand heeft om of een andere reden dan kunt u bij hem terecht. Ook als het gaat om onderhuur of tijdelijke huurcontracten.

ONTSLAGBESCHERMINGSRECHT

Bent u (op staande voet) ontslagen en bent u het daar niet mee eens dan kunt u dit ontslag aanvechten. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering zult u dit vaak sowieso moeten doen. Het is dus van belang dat u dit op de juiste wijze aanpakt. Marcel kan u hierbij helpen.

Daarnaast geeft hij ook advies over de rechtsgeldigheid van de opzegging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (het niet verlengen van de overeenkomst) en kan hij u adviseren en onderhandelen met uw werkgever, indien u een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van een vast contract aangeboden krijgt.

Naast de procedure om het ontslag aan te vechten kan Marcel eventueel ook een loonvorderingsprocedure voor u voeren.

DEMONSTRATIERECHT

Indien u als organisator van demonstraties/manifestaties beperkingen of een verbod wordt opgelegd dan kan Marcel u hierover adviseren en bijstaan in noodzakelijke procedures om deze aan te vechten.

STRAFRECHT

Marcel staat verdachten bij in strafzaken. Hij is geen piketadvocaat en staat ook geen slachtoffers bij in strafzaken. Wel voert hij artikel 12-procedures bij het Gerechtshof over het niet-vervolgen.

Kraken

Op het gebied van kraken is Marcel een ervaringsdeskundige. Marcel kan voor u een procedure tegen de Staat aanspannen om een verbod tot ontruiming op strafrechtelijke gronden te voorkomen en kan u bijstaan als u gedagvaard wordt door de eigenaar om het pand te verlaten. Daarnaast voert hij procedures voor de verkrijging van aansluiting van nutsvoorzieningen.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Onder burgerlijke ongehoorzaamheid worden acties van individuen of organisaties die een statement willen maken verstaan. Die acties kunnen o.a. bestaan uit bezettingsacties, het ophangen van spandoeken met provocerende teksten, overtreden van de plakverboden, enzovoorts. Uit deze acties kunnen diverse juridische conflicten ontstaan op civiel, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk vlak. Voor zover mogelijk is Marcel bereid u op al deze gebieden bij te staan.

Marcel zet zich in voor de vrijheid van meningsuiting.

TARIEVEN

Marcel Schuckink Kool is van mening dat juridische bijstand voor iedereen betaalbaar moet zijn en doet derhalve in iedere zaak een passend aanbod waarbij rekening wordt gehouden met zowel het belang in de zaak als uw inkomen en vermogen. Een totaalprijs voor de geleverde diensten behoort ook tot de mogelijkheden. Zodoende weet u vooraf hoeveel u moet betalen en wordt u achteraf niet onaangenaam verrast.

Wanneer u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kan een zogenoemde toevoeging worden aangevraagd. Houd er in dat geval rekening mee dat een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt opgelegd. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org

voor-recht ondersteunt rechtzoekenden die streven naar een groene en eerlijke wereld. Daarnaast zet Voor-Recht zich in voor de bescherming van de rechtspositie van individuele rechtzoekenden.

Contact

Deze website bevat informatie over wat Voor-recht voor u kan betekenen. Wanneer u na het lezen van de website nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

adres
Calandstraat 1-35, Unit 4.30
2521 AD Den Haag
(bezoek alleen op afspraak)

telefoon 070 - 383 16 16
email marcel@voor-recht.nl